Υπηρεσίες

Υπηρεσίες


 

Στην ΙΜΕ πληροφορική διαθέτοντας το κατάλληλα εξειδικευμένο και άρτια καταρτισμένο προσωπικό δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην εξυπηρέτηση και υποστήριξη των πελατών μας. Διαθέτουμε ολοκληρωμένες λύσεις ικανές να καλύψουν όλες τις ανάγκες μηχανογράφησης οποιασδήποτε επιχείρησης ή οργανισμού. H εταιρεία μας δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών μηχανοργάνωσης-μηχανογράφησης επιχειρήσεων. Ποιο συγκεκριμένα μελετάμε, αναλύουμε, σχεδιάζουμε και στη συνέχεια αναπτύσσουμε εφαρμογές λογισμικού για μικρά, μεσαία και μεγάλα υπολογιστικά συστήματα για όλους τους κλάδους του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα.

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες μας καλύπτουν όλους τους τομείς:

Pre Sales

 

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Μελέτη

Ανάλυση

Σχεδιασμός

Sales

Ανάπτυξη - Προμήθεια

Υλοποίηση

Λειτουργία

After Sales

Εκπαίδευση

Συντήρηση

Υποστήριξη (onSite και τηλεφωνική)

Αναβαθμίσεις